Jak je to s melouny?

- - Testy

Otázka zní: Kolik je na obrázku melounů?

melouny

Tato otázka ve skutečnost nemá správnou odpověď. Nabízí se, že je chybně zadaná, ale to zadání je záměrné, abyste si vyzkoušeli, kterou mozkovou hemisféru zapojujete, nebo kterou zapojujete dříve.

Pokud myslíte, že 8, protože prostě nejsou celé a původně celé být museli, uvažujete přísně logicky a analyticky. pracuje Vaše levá hemisféra, je mnohem pravděpodobnější, že analyzujete situaci podle toho, co je jasně vidět. Ideální práce pro vás může být vědec nebo inženýr.

Pokud si myslíte že 6 (čtyři a ty poloviny do dvou celých melounů) nebo 5 (pokud zkombinujete všechny kousky dohromady), můžete mít také pravdu. Myslíte kreativně a intuitivně. Využíváte více pravou mozkovou hemisféru. Vizualizací kombinace samostatných kusů prokazujete schopnost spojit myšlenkové procesy do soudržné skupiny, bez ohledu na to, kde se ty možnosti berou. Ideální práce pro vás může být umělec, spisovatel nebo designér.

# 13 komentářů k tomutu článku

    • Hana Šťastná

      Určitě 5. Ze 4 půlek dostaneme 2. Jeden nakrojený meloun rozdělíme na 3 čtvrtky a doplníme jimi zbývající 3 melouny, a tak získáme 5 celých melounů.

Leave a Reply