Sociální služby

Trénování paměti a kognitivních funkcí u seniorů
Akreditovaný kurz MPSV pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Číslo akreditace u MPSV: A2017/0620-SP/PC
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: minimální 10, maximální 25

Objednávka kurzu

ANOTACE KURZU
Máte i vy někdy pocit, že jste zahlceni informacemi, a že nejste schopni si je zapamatovat? Chcete vědět, jak můžete pomoci seniorům, aby své paměti důvěřovali? Získejte praktické dovednosti, jak lze procvičovat paměť u svých klientů. V každodenním životě se často setkáváme s tvrzením, že být starý automaticky znamená být pomalý, mít špatnou paměť a další kognitivní schopnosti. Je to ale opravdu tak? V případě onemocnění jistě ano, ale poruchy paměti, které omezují člověka v běžném životě, nejsou normální součástí zdravého stárnutí. „Blbé není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o tom,“ řekl Miloš Kopecký.

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY
Účastník si rozšíří základní vědomosti o paměti a kognitivních funkcích člověka ve stáří a tím si zlepší dovednosti v oblasti péče o klienty ve vysokém věku, u kterých existuje pravděpodobnost úbytku kognitivních funkcí. Naučí se rozpoznávat projevy úbytku kognitivních funkcí u svých klientů a získá praktické dovednosti, jak lze procvičovat paměť u klientů tak, aby každý dosáhl v rámci svých možností úspěchu, a rovněž získá informace jak komunikovat se seniory s ohledem na jejich kognitivní schopnosti.

PROGRAM KURZU – ZÁKLADNÍ TÉMATA

 • vymezení základních pojmů, nejčastější smyslové změny ve stáří
 • zrak a sluch – nejdůležitější smysly pro správnou činnost kognitivních funkcí a jejich změny ve stáří
 • kognitivní cvičení zaměřené na pozornost
 • mozek a jeho změny v souvislosti se stárnutím
 • paměť a její projevy ve stáří
 • nejčastější onemocnění ovlivňující paměť seniorů
 • nácvik a praktické zvládnutí mnemotechnik určených k trénování paměti seniorů
 • ukázky různých cvičení pro seniory (cvičení pozornosti, cvičení smyslového vnímání) s praktickým vyzkoušením

PRO KOHO JE KURZ URČEN

 • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona)
 • sociální pracovníci (dle § 111 zákona )
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona)
 • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a zákona)

Kurz je vhodný pro ty, kteří pracují v zařízeních poskytujících terénní, pobytové i ambulantní služby pro seniory, ale i pro laickou veřejnost.

Objednávka kurzu