Učitel národů

- - Zpravodaj

28. března 1592 se na Moravě narodil Jan Amos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské, český teolog, filosof, pedagog a spisovatel.

Ve svých pedagogických spisech v mnohém předběhl svou dobu. Poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden. Ve třídách by měli být žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Pokud je ve třídě větší počet žáků, doporučuje pro učitele pomocníka (ve třídách bývalo 80 – 100 žáků). Každá třída by měla mít svou místnost pro výuku, každý rok by měla mít učebnice, učitelé by měli mít poznámky, jak s učebnicí pracovat.

Při výuce samé aplikoval Komenský tyto zásady:

 • zásada názornosti – přímá žákova zkušenost
 • zásada systematičnosti a soustavnosti – učivo by na sebe mělo navazovat, nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi
 • zásada aktivnosti – žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností využívat je v praxi
 • zásada trvalosti – je třeba soustavně učivo opakovat
 • zásada přiměřenosti – učitel by měl vycházet z věkových a individuálních schopností dětí

Komenský doporučoval, aby po ukončení vzdělávání člověk cestoval.  Zdůrazňoval ale, že vzdělávání nikdy nekončí, že je neustálé.

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

J.A. Komenský zemřel 15. listopadu 1670 v  Amsterdamu

Štítky:

# 3 komentářů k tomutu článku

 1. Jiřina

  To je dobře, že jsi ten článek dala sem dneska- slaví se Den učitelů. Ovšem děti ve školách už to ani neví- před 3 lety jsem dělala s dcerou referát na tohle téma a všichni se divili. Ach jo, někdo, na koho můžeme být hrdi, znají ho ve světě, ale doma se na něj zapomíná….

 2. Jiřina

  No, ruku na srdce, dnešní žáci od těch dřívějších taky. Sice jak v čem, ale liší.

Leave a Reply