Novinky z Portálu

- - Zpravodaj

Nakladatelství Portál vydává dvě knihy pro zájemce o trénování paměti a fungování lidského mozku.

kniha Mark Solms, Oliver Turnbull
Mozek a vnitřní svět
Úvod do neurovědy subjektivní zkušenosti

Autoři ukazují, jak lze dojít k porozumění lidské subjektivní zkušenosti, duševnímu zdraví a duševní nemoci. Poté, co autoři zmapují z pohledu neurovědy oblasti jako emoce, motivace, paměť, fantazie, sny, halucinace…, ukazují, co dělá psychoterapie ve svém léčebném přístupu k duševnímu onemocnění, a co vše se musí stát, aby byl tento přístup úspěšný.
brož., 312 s., 539 Kč
Koupit ZDE

 

 

 

 

 

knihaJitka Suchá
Trénink slovní zásoby pro každý věk

Kniha obsahuje řadu různých cvičení zaměřených na rozvoj slovní zásoby. Cvičení však také procvičují paměť, koncentraci, kreativitu, logické myšlení, jazykový cit, schopnosti vyjádření v psaném i ústním projevu. Cvičení jsou koncipována pro jednotlivce, po naznačených úpravách je lze použít i ve skupině. Součástí knihy je klíč s řešeními všech úloh.
brož., 176 s., 229 Kč
Koupit ZDE

 

Leave a Reply