Mozkocvična v Husinci!

- - Zpravodaj

Stárnutí se nevyhne nikomu a se stárnutím si spojujeme úbytek nejen fyzických, ale i duševních, čili mentálních schopností. K těm samozřejmě dochází, ale u zdravého stárnutí nikdy ne v takové míře, ale zamezila člověku žít samostatný život. S přibývajícím věkem nám postupně ubývá energie a i naše paměť je stále pasivnější, nicméně takové poruchy paměti a mentálních schopností, které způsobují závislost starého člověka na druhých, nejsou příznakem stáří, ale nějaké choroby.

Když člověk ztratí celoživotního partnera, má malý nebo žádný kontakt s rodinou a přáteli, uzavírá se do sebe, příliš se nezajímá o okolní svět, celý jeho život je ochuzený o podněty, které stimulují jeho mentální funkce, tedy i paměť. Naproti tomu aktivní senior, který má dostatek zájmů, si paměť může udržet na dobré úrovni do vysokého věku. K dobré paměti významně přispívá i fyzická aktivita.

V listopadu jsem se jako lektorka účastnila semináře o paměti pro seniory v Husinci. Bylo to poprvé, co mě na takovou akci pozvala přímo obec, a příjemně mě překvapila vysoká účast a velký zájem zdejších seniorů. Z našeho povídání vyplynulo, že snad největší potíže dělá lidem vzpomenout si na jména dalších osob. To je celkem častý a běžný problém, kterému se budeme věnovat na příští akci.

Trénovat paměť lze ovšem i doma, v současnosti je na trhu řada dobrých knih a pomůcek.
Můžu doporučit knihy Jitky Suché vydávané nakladatelstvím Portál např. Cvičení paměti pro každý věk, Trénink paměti pro každý věk nebo Trénujte si paměť. Knihy mají tu výhodu, že je psala česká autorka a jsou tedy přizpůsobeny českému prostředí. Další možností jsou hry – třeba pexeso Lilanga je zaměřené na vizuální paměť a Numerix zase na běžné matematické operace.

Do Husince se chystám opět na jaře a doufám, že mi lidé přinesou na seminář odpověď na hádanku, kterou jsem jim poslala:-)

Leave a Reply