Trenérka

Lenka Šnajdrová

Jsem původně zdravotní sestra, v roce 2008 jsem dokončila kurz Pedagogické minimum pro lektory vzdělávání dospělých (Další vzdělávání dospělých Plzeň, s.r.o.) akreditovaný MŠMT pro pracovní činnost vzdělávání dospělých. Jsem držitelka certifikátu ECDL (mezinárodně uznávaná zkouška počítačové gramotnosti).

Na začátku roku 2010 jsem absolvovala první stupeň vzdělávání pro trenéry paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSPTMJ) a zároveň se stala členkou společnosti. Získala jsem oprávnění vést samostatně kurzy trénování paměti a propagovat trénování paměti s orientací na veřejnost. V listopadu 2010 jsem si vzdělání trenéra zvýšila na druhý stupeň, který mě opravňuje navíc k předávání zkušeností s trénováním paměti svým profesním kolegům. V oblasti trénování paměti se stále kontinuálně vzdělávám podle pravidel ČSPTMJ. Od roku 2011 spolupracuji s pořadem Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové.

V současné době pracuji jako PR konzultant Stále mě zajímá ošetřovatelství, řídím webové stránky Ošetřovatelství.info.

______________________________________________

Kurzy v rámci kontinuálního vzdělávání trenérů paměti:

  • KREATIVITA V TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI,  ČSTPMJ, listopad 2013
  • Jak se efektivně učit cizí jazyk,  ČSTPMJ, leden 2013
  • Zdravé stárnutí vs. demence, přednáška předního amerického neuropsychologa E. Goldberga,  ČSTPMJ, březen 2012
  • Nácvik komunikačních dovedností pro trenéry paměti I,  ČSTPMJ, listopad 2011
  • Mozkový jogging,  ČSTPMJ, listopad 2011
  • Strategie rychlého čtení,  ČSTPMJ, březen 2011
  • Základy koučinku pro trenéry paměti,  ČSTPMJ, listopad 2010
  • Naučte se učit!,  ČSTPMJ, duben 2010

Další absolvované kurzy:

  • Začínáme se seniory – workshop, Face Czech Academy, Praha 2012
  • Možnosti pomoci osobám s Alzheimerovou chorobou a jejim blízkým , e-learningový kurz SETRANS, 2011
  • Review – práce se skupinou, metodický kurz z oblasti zážitkové pedagogiky, Prázdninová škola Lipnice, 2010
  • Rehabilitace kognitivních funkcí po poranění mozku – workshop, Cerebrum, 2010
  • Humor ve zdravotnictví – trénink pod vedením  Garyho Edwardse, Setrans, 2010
  • Mekka – Metodický kurz zážitkové pedagogiky akreditovaný MŠMT, Prázdninová škola Lipnice, 2010
  • Lekce z žurnalistiky, Mgr. Pavel Verner a VOŠP Praha, 2009
  • Řešení konfliktů, Outward Bound – Česká cesta, 2009
  • Komplexní péče o seniory s psychiatrickou diagnózou, Setrans, 2009
  • Zvláštnosti chorob ve stáří v nemocničních a sociálních zařízeních, VFN Praha, 2008
  • Lekce z reklamy a public relations, Public Group Praha, 2008
  • Základy komunikace a efektivního vedení lidí ve zdravotnictví,  Region Mladá Boleslav ČAS, 2007
 • Interní audit kvality ve zdravotnictví, CMC Graduate School of Business o.p.s, Čelákovice, 2007