Články se štítkem: "výzkum"

Test: Tajemství mozku

- - Testy

Používáme ho každý den, přesto pro nás zůstává velkou neznámou. Víte, jak mozek funguje? Z čeho se skládá? Nebo co všechno dokáže v našem těle ovlivnit? Vyzkoušejte si test on-line deníku TÝDEN.CZ.

Přejít na test

Kam se obrátit v případě obtíží po poranění mozku?

- - Zpravodaj

Pečujete jako profesionál či rodinný pečující o osobu po poranění mozku nebo jste sami utrpěli mozkové trauma s nepříznivými následky? Můžete se obrátit na Občanské sdružení Cerebrum.

CEREBRUM  – sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

Cíle sdružení

  • zvyšování povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech jejich rehabilitace
  • sdružovat občany po poranění mozku, jejich rodiny a všechny, kteří se o problematiku poranění mozku zajímají a hájit jejich zájmy
  • mapovat služby určené osobám po poranění mozku v České republice
  • podporovat rodiny v podpůrných terapeutických programech
  • zprostředkovávat kontakt s jinými nevládními organizacemi a odborníky, např. logopedy, psychology, terapeuty či sociálními pracovníky
  • prosazování systémových změn v organizaci péče a rehabilitace osob po poranění mozku v České republice (např. prostřednictvím programů komplexní rehabilitace)
  • spolupracovat se zahraničními asociacemi na prosazování zájmů osob po poranění mozku

Webové stránky Cerebrum

Spánek, díl 2.

- - Zpravodaj

Co se děje ve spánku?

1. stadium spánku je velmi lehké. Při usínání ukazuje EEG ukazuje pomalejší, vyšší a trochu pravidelnější rytmus alfa vln, který přechází do ještě pomalejších vln théta. Dech spícího člověka je pravidelný, srdeční frekvence pomalejší a tlak krve klesá. V této fázi se člověk snadno probudí hlukem. Toto stadium trvá asi 10 minut.

2. stadium se projevuje na EEG projevuje krátkými periodickými známkami aktivity, zvanými spánková vřeténka. Člověk je hůře vyrušitelný, postupně se stále víc uvolňuje, otáčivé pohyby očí ustanou. Toto stadium trvá asi 20 minut.

3. a 4. stadium je obtížné oddělit, protože se liší pouze v intenzitě. Obě se vyznačují zpočátku velmi pomalými vlnami s vysokými vrcholky zvanými delta vlny, což trvá kolem třiceti minut (delta vlny zřejmě znamenají, že větší počet neuronů reaguje najednou, synchronně). V tomto momentě spí člověk velmi tvrdě a nevyruší ho např. ani zvonění telefonu. Pokud je v tomto stadiu probuzen, může se chvíli chovat zmateně. V tomto stadiu se může také projevit somnambulismus (náměsíčnost).

Poté se spící člověk vrací do stadia 3 a 2, ale místo pokračování do stadia 1 přejde do stadia 5 – REM spánku. REM spánek je pojmenován podle nejmarkantnější změny, kterou lze na člověku v této fázi pozorovat, a to na očích. Víčka jsou zavřená, ale oči zběsile těkají ze strany na stranu. Tyto rapid eyes movements, tedy rychlé pohyby očí, jsou skutečně nápadné. Nápadná je rovněž zvýšená aktivita na EEG – ukazuje krátké vysokofrekvenční beta vlny podobných těm, které se objevují, když člověk nespí. Zvyšuje se i přísun krve do mozku, dech a tepová frekvence se zrychlují a může se objevit i pohlavní vzrušení, dokonce i při absenci sexuálních myšlenek nebo snů. Na druhé straně ale tonus kosterního svalstva v těle pominul. Tělo je naprosto uvolněné, až na občasné cuknutí. Tato podivná kombinace vnitřní aktivity a zevní nehybnosti vedla některé odborníky k označování tohoto stadia za paradoxní. V tomto stadiu je rovněž obtížné člověka probudit.

Sny máme ve všech stadiích spánku, ale během REM spánku jsou živější a barevnější, podrobnější a vyjadřují nějaký příběh. Ve stadiích 1 – 4 se jedná spíše o prchavé myšleny či obrazy.

Použitá literatura:
Kassin S., Psychologie, Computer Press 2007
Koukolík F., Mozek a jeho duše, Galén 2008

1. díl o spánku