Zdravotnictví

Mám připraveny školící akce pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Školení jsou určena pro min 10 účastníků.
Chcete-li si nezávazně objednat některou z akcí, kontaktujte mě. Prosím vezměte na vědomí, že seminář mohu uspořádat pro min. 6 osob. Jednotlivcům bohužel nemohu vyhovět. Děkuji za pochopení.

Školící akce: Prezentační dovednosti – v praxi nelékařských zdravotnických pracovníků  

Cílová skupina
všeobecná sestra, porodní asistentka, farm. asistent, nutriční terapeut, zdrav.-sociální pracovník, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdrav. záchranář

Cíl akce
Během školení se budete učit, jak správně předávat informace druhým tak, abyste druhé osoby zaujali a co nejlépe vysvětlili danou problematiku. Akce v rozsahu 4 vyučovací hodiny je prospěšná zdravotníky ve vedoucích funkcích, pro zdravotníky, kteří občas přednáší a necítí se v té roli úplně dobře a pro ty, kteří plánují uspořádat školení pro své kolegy.

Program akce
osobnost lektora, lektorské styly, vlastnosti dobrého lektora
všeobecné zásady vystupování před posluchači
verbální a neverbální komunikace
záměr a cíl semináře
typy a pocity účastníků
aktivizující tréninkové metody
práce s vizuálními pomůckami

Školící akce:  Mozkový jogging – praktická cvičení ke zvýšení výkonnosti mozku 

Cílová skupina
všeobecná sestra, nutriční terapeut, porodní asistentka, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent,  ergoterapeut a fyzioterapeut, zdrav.-sociální pracovník

Cíl akce
Zaměstnanci zdravotnických zařízení si musí pamatovat mnoho tváří, jmen a údajů, navíc často pracují v časové tísni. Akce je určena všem pracovníkům, kteří mají zájem o efektivní využívání kapacity své krátkodobé i dlouhodobé paměti.
Akce v rozsahu 4 hodin probíhá interaktivní zábavnou formou s maximálním zapojením účastníků do praktického cvičení.

Program akce
Stručná anatomie mozku ve vztahu k dané problematice
Funkce mozku (expresivní, kognitivní a exekutivní)
Dlouhodobá a krátkodobá paměť
Trénování paměti – proč a jak?
Praktická cvičení (mnemotechniky, zapamatování čísel, tváří a jmen…)
Neurobic
Diskuse, odpovědi na dotazy

Školící akce: Neuroservis – poruchy a údržba mozkových závitů

Cílová skupina
všeobecná sestra, nutriční terapeut, porodní asistentka, farmaceutický asistent, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotně-sociální pracovník

Cíl akce
Kolikrát denně zapomenete na naprosto běžné věci? Zapomněli jste vyřídit kolegyni důležitý vzkaz? Vzpomněli jste si přesně na diagnózu pacienta, ale zaboha si nemohli vybavit jeho jméno? Nepodepsali jste vykonanou ordinaci? Drobné nedostatky, ale jak dokážou zkazit náladu…
Porouchané auto dáme do servisu. Co ale uděláme s poruchovou pamětí? Jaký je rozdíl mezi normálním zapomínáním a roztržitostí, paměťovým blokem, záměnou, sugestibilitou, zkreslováním a přetrváváním? Na to Vám odpoví naše školení.
Interaktivní tréninková akce trvá 4 vyučovací hodiny. Doporučujeme účastnit se předtím akce Mozkový jogging – praktická cvičení ke zlepšení výkonnosti mozku (není podmínkou).

Program akce
Paměť jako mentální operace
7 hříchů lidské paměti podle Daniela L. Schactera
Příčiny a projevy běžných funkčních poruch paměti
Kompenzace poruch pomocí technik včetně praktického nácviku – jak se bránit roztržitosti, efektivní předávání vzkazů apod.
Doporučená literatura a odpovědi na konkrétní dotazy účastníků