Ukázka prací z kurzu

- - Semináře

Kreativní práce dospělých studentů z kurzu pro veřejnost
Kliknutím na obrázek jej zvětšíte

Mentální mapa
Cílem mapy je představit kolegům knihu Tony Buzana Mentální mapování. Autor pan J.J.

Objev nových zvířat
Cílem cvičení bylo rozvíjet kreativní dovednosti

Hrbosaurus stereo
Autor pan J.J.

Výskyt: před milióny let, ale někteří přežívají do dnes v neobydlených oblastech amazonských lesů
Potrava: Všežravec
Rozmnožování: Snáší vajíčka a každý jedinec je oboupohlavní. Tento exemplář se právě cítí být samečkem – viz zelený hrbolek pod břichem (samička má červený)
Zvláštní vlastnost: Mění barvu podle prostředí, proto ho ještě nikdy nikdo neviděl, i když dorůstá do 3 metrů výšky
Nepřátelé: Nemá, je dravej a hlavně hrozně rychlej, silnějšímu vždy uteče
Zabít ho dokáže: Zatím nic, stále žije

Dvojprase české (Byrokraticus bohemicus)
Autor pan I.H.

Výskyt: Na úřadech
Potrava: Živí se funkcemi a úplatky dvěma hlavami do jednoho žaludku
Rozmnožování: Dělením. Když doroste svoji velikosti, rozdělí se administrativním opatření na dvě dvojprasata
Předmět činnosti: Vyhledává důvody, proč něco nejde nebo proč nějakou činnost nelze povolit
Zvláštní vlastnost: Mění barvu, podle politické strany, která vládne
Nepřátelé: Ti, o jejich činnosti má rozhodovat
Zabít ho dokáže: Změna systému, odstranění předmětu jeho činnosti

Leave a Reply