Firmy

Vzdělávací programy pro zaměstnance kancelářských profesí.

MOZKOVÝ JOGGING
Úvodní školení pro všechny pracovníky kancelářských profesí

Svět se neustále mění, rychleji než dříve. Stoupají nároky na funkční gramotnost – rychlé osvojování si a zpracování nových informací. Roste poptávka po lidech, kteří jsou schopni pracovat na různých úrovních, mezi různými disciplínami. To vyžaduje člověka s dobrou fyzickou a především psychickou kondicí, jejíž nedílnou součástí je paměť. Spolehlivá paměť je důležitým předpokladem profesního úspěchu.

Kapacita lidské paměti je prakticky neomezená, přesto zapomínáme a zapomínání je v řadě případů dokonce žádoucí. Problém nastává, když zapomínáme to, co si pamatovat chceme a potřebujeme. Většinou se nejedná o problém paměti, ale způsob jejího používání.

Cíl akce:

  • Pochopíte, jak funguje vaše paměť, jakým způsobem ukládá informace
  • Zjistíte, proč si (ne) pamatujeme a kdy je/není třeba psát si poznámky
  • Rozpoznáte rozdíly mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí a prací pravé a levé mozkové hemisféry
  • Naučíte se využít získaných znalosti ve svůj prospěch – ukládat informace efektivně
  • Vyzkoušíte si jednoduché techniky vedoucí k lepšímu zapamatování čísel a seznamů

Počet osob: min 6 a max. 15 účastníků
Časová dotace: 4 hodiny

V případě zájmu připravím semináře na konkrétní téma např.

  • Efektivní učení – učební typy, biorytmy, uspořádání pracovního prostředí, prokrastinace
  • Jak se vyrovnat s nedostatky paměti – paměťový blok, roztržitost a stres
  • Doporučení pro zlepšování mentálních funkcí – jídlo, pití, stimulanty, spánek, denní režim

Chcete-li si nezávazně objednat některou z akcí, kontaktujte mě. Prosím vezměte na vědomí, že seminář mohu uspořádat pro min. 6 osob. Jednotlivcům bohužel nemohu vyhovět. Děkuji za pochopení.