Spánek, díl 2.

- - Zpravodaj

Co se děje ve spánku?

1. stadium spánku je velmi lehké. Při usínání ukazuje EEG ukazuje pomalejší, vyšší a trochu pravidelnější rytmus alfa vln, který přechází do ještě pomalejších vln théta. Dech spícího člověka je pravidelný, srdeční frekvence pomalejší a tlak krve klesá. V této fázi se člověk snadno probudí hlukem. Toto stadium trvá asi 10 minut.

2. stadium se projevuje na EEG projevuje krátkými periodickými známkami aktivity, zvanými spánková vřeténka. Člověk je hůře vyrušitelný, postupně se stále víc uvolňuje, otáčivé pohyby očí ustanou. Toto stadium trvá asi 20 minut.

3. a 4. stadium je obtížné oddělit, protože se liší pouze v intenzitě. Obě se vyznačují zpočátku velmi pomalými vlnami s vysokými vrcholky zvanými delta vlny, což trvá kolem třiceti minut (delta vlny zřejmě znamenají, že větší počet neuronů reaguje najednou, synchronně). V tomto momentě spí člověk velmi tvrdě a nevyruší ho např. ani zvonění telefonu. Pokud je v tomto stadiu probuzen, může se chvíli chovat zmateně. V tomto stadiu se může také projevit somnambulismus (náměsíčnost).

Poté se spící člověk vrací do stadia 3 a 2, ale místo pokračování do stadia 1 přejde do stadia 5 – REM spánku. REM spánek je pojmenován podle nejmarkantnější změny, kterou lze na člověku v této fázi pozorovat, a to na očích. Víčka jsou zavřená, ale oči zběsile těkají ze strany na stranu. Tyto rapid eyes movements, tedy rychlé pohyby očí, jsou skutečně nápadné. Nápadná je rovněž zvýšená aktivita na EEG – ukazuje krátké vysokofrekvenční beta vlny podobných těm, které se objevují, když člověk nespí. Zvyšuje se i přísun krve do mozku, dech a tepová frekvence se zrychlují a může se objevit i pohlavní vzrušení, dokonce i při absenci sexuálních myšlenek nebo snů. Na druhé straně ale tonus kosterního svalstva v těle pominul. Tělo je naprosto uvolněné, až na občasné cuknutí. Tato podivná kombinace vnitřní aktivity a zevní nehybnosti vedla některé odborníky k označování tohoto stadia za paradoxní. V tomto stadiu je rovněž obtížné člověka probudit.

Sny máme ve všech stadiích spánku, ale během REM spánku jsou živější a barevnější, podrobnější a vyjadřují nějaký příběh. Ve stadiích 1 – 4 se jedná spíše o prchavé myšleny či obrazy.

Použitá literatura:
Kassin S., Psychologie, Computer Press 2007
Koukolík F., Mozek a jeho duše, Galén 2008

1. díl o spánku

Leave a Reply